top of page

Regelingen

Alle vormen van Gestalttherapie worden per 1 januari 2017 inkomens afhankelijk onbeperkt het aantal consulten dat je nodig hebt vergoed via de SBGA

 

SBGA

Stichting Bevordering Gestalt-Art therapie maakt therapie toegankelijk voor iedereen. Middels een vergoedingen stelsel in de vorm van korting is het mogelijk een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Het kortingspercentage wordt in mindering gebracht op mijn uurloon. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken word je lid van de SBGA en betaal je een maal per jaar 15 euro. 

Zo hebben alle aangesloten therapeuten bij de SBGA gekozen om ook voor mensen met een smalle beurs het mogelijk te maken vrij te kiezen voor de zorgverlener die bij je past. Deze mogelijkheid is voor alle vormen van Gestalt therapie en is onbeperkt, dat wil zeggen dat het niet uitmaakt hoeveel consulten je nodig hebt. 

Op de website staat alle informatie uitgebreid beschreven en een rekenmodule waarmee je kunt berekenen hoe groot jouw subsidiepercentage is.

Ben je verhinderd?

Afmelden kan per mail tot 24 uur van te voren zonder kosten.

Vergoeding door werkgevers of uitkerende instellingen

In veel gevallen blijkt dat werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn kosten voor opleiding of therapie te vergoeden. Dit doen zij in het kader van preventie of verkorting van ziekteverzuim of in het kader van professionalisering. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben daar doorgaans ook een budget voor.

bottom of page